Biorezonance

Co je podstatou této terapie:

Přírodní medicína v posledních letech vynalézá řadu nových postupů, které by obešly nutnost podávat do organismu chemicky vytvářené látky. Jedním z nejnovějších postupů je biorezonanční terapie. Je založena na vynálezu umožňujícím sejmout z povrchu lidského těla energie, které by měly mít v optimálním případě zdravý, neporušený průběh.

Jak biorezonance probíhá :

bioTerapeut otestuje pacienta EAV přístrojem (elektroakupunktura podle Dr. Volla) a pak stanoví vhodný program na biorezonančním přístroji. Po dobu několika minut snímá pomocí elektrod informace z povrchu pacientova těla. Na základě programu navolí terapeut vhodnou rezonanční úroveň a ta je aplikována po dobu deseti až dvaceti minut. Celý tento chod je nahráván na elektromagnetickou kartu, kterou si pacient odnáší domů. Jde o bezbolestnou, fyzicky nenáročnou neinvazní metodu, kterou lze bez obav použít i u dětí.
Celá léčba má řadu technických variant, které umožňují konkrétní působení na alergie, záněty, psychické nemoci a na několik desítek zdravotních poruch. Jde tedy o terapii bez cizorodých chemických látek, pracující výhradně na bázi informace.

Komu může biorezonance značně prospět :

Biorezonance je vhodná při porušené imunitě (odolnosti), zažívacích potížích, bolestech páteře a kloubů, kožních problémech, alergii, vypadávání vlasů, neplodnosti, funkčních orgánových poruchách, nejrůznějších formách zánětů, psychických potížích, únavě, ale i pro detoxikaci (zbavení organismu škodlivin).