Alergogram

Jak zjistit alergizující látku :

Alergogram znamená stanovení alergizujících látek v naší stravě, kolem nás či v našem organismu. Alergogram prováděný metodou EAV je bezbolestná rychlá metoda bez použití injekcí či jiných nepříjemných procedur.V naší stravě či v našem životním prostředí se vyskytuje mnoho látek, na které je moderní člověk alergický. Tyto látky probouzejí v organismu alergické reakce, to znamená různé formy zánětu na sliznicích dýchacího ústrojí, zažívacího ústrojí, močového ústrojí či na kůži, ale také alergické reakce nervové soustavy s dopadem na psychiku či na další funkce nervového systému. Tato metoda dokáže odhalit i autoagresivní či autoalergické procesy, to znamená, že imunitní systém napadá vlastní tkáň a poškozuje ji. Takto může onemocnět náš nervový systém, klouby, ledviny a další orgány. Stanovit alergen je velmi důležité, protože tím můžeme zamezit dalšímu porušování imunitní soustavy a tvorbě zánětu. Kromě vlastních alergenů je možno zjistit i poruchy metabolismu jednotlivých látek v potravě, které tělo nedokáže účinně rozložit, zpracovat a využít.

Vlastní provedení

Vlastní vyšetření se provádí tak, že je pacient proměřen elektrodou EAV přístroje, jsou stanoveny hodnoty na bodech alergie. Do elektrického okruhu přístroje vkládáme jednotlivé alergeny, kterých může být i několik set. Stupnice EAV přístroje ukáže, zda působí některá látka na organismus jako alergen. Tímto způsobem můžeme stanovit, je-Ii pacient alergický, či zda jeho potíže s alergií souvisejí, ale i látku či více látek alergickou reakci vyvolávající. Na základě takto zjištěných informací můžeme pacientovi poradit úpravu jídelníčku, životního stylu či vůbec odstranit alergickou reakci organismu podle léčby, která vyplynula z výzkumu Institutu celostní medicíny.

Kdy bychom měli uvažovat o absolvování této diagnostické metody

Podle našich zkušeností může 90% onemocnění výrazně ovlivnit pacient sám změnou stravovacích návyků.
Z tohoto důvodu je dobré znát potraviny, které mohou náš metabolismus zatěžovat.