Bachova květová terapie

Co je podstatou této terapie :

Tato terapie je určena k harmonizaci stavu mysli pacienta, jeho nálady, strachu, starostí, zlosti nebo deprese. Negativní emocionální stavy představují podle tvůrce tohoto postupu, anglického lékaře Dr. Edwarda Bacha (1880-1936) základní příčinu jakékoli fyzické poruchy. Neharmonický stav mysli jednak brání zotavení a prodlužuje rekonvalescenci, ale je podle Dr. Bacha také příčinou onemocněni. Bachova terapie se tedy nezaměřuje přímo na fyzické potíže, ale na odstranění negativních stavů lidské duše, například malomyslnost, nejistotu, netrpělivost, žárlivost, jejichž prapříčinou není nemoc, nýbrž charakterová slabost.

Vlastní terapie :

Naše emocionální problémy mohou proto sloužit jako signály, že v našem těle vzniká nějaká porucha. Např. neustálé pocity úzkosti a strachu mohou vést k vnitřnímu napětí a stresům, které narušují normální fungování našich orgánů. Po čase může taková porucha vést třeba k problémům v trávicím systému. Dlouhodobým cílem této terapie je vytvořit duševní harmonii, a tím v co největší míře nastolit stabilitu osobnosti. Potom následuje nepřímé zvýšení odolnosti vůči duševním poruchám a proti duševním počátkům tělesných poruch. Bachovy květy, to je 38 extraktů získaných z květů speciálně vybraných rostlin a stromů, mohou při správné volbě ovlivnit povahové sklony člověka. Léčebně působí jejich jemná esenciální energie, nejde tedy o chemické ovlivňování organismu. Dr. Bach zjistil, že tyto esence -díky své specifické vibraci -dokáží vrátit mysl znovu do rovnováhy a harmonie, a tím odstranit příčinu onemocnění.

Pro koho je tato terapie vhodná

Dr. Bach rozdělil svých 38 esencí do 7 základních skupin. Každá květina se používá k léčení odlišného duševního stavu, jako např. strach, panika, plachost, úzkost, nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost, deprese, pesimismus, pocity méněcennosti, nedostatek samostatnosti, nepozornost, stesky, apatie, smutek, zoufalství, panovačnost, nesnášenlivost, vyčerpání, opakování stejných chyb, pýcha, netrpělivost, žárlivost, podezřívání apod. Kombinací několika esencí lze pokrýt všechny emocionální stavy. Bachovy květy je možno bezpečně předepisovat k užívání komukoli, dospělým, dětem, zvířatům, dokonce i rostlinám.